KOLEGIUM REDAKCYJNE

  • prof. dr hab. Stanisław Dubisz (redaktor naczelny)
  • dr hab. Jolanta Chojak
  • dr hab. Wanda Decyk-Zięba (zastępca redaktora naczelnego),
  • dr Ewelina Kwapień
  • dr hab. Radosław Pawelec

Sekretarz Redakcji

Dr Marta Piasecka
Dyżuruje w poniedziałki w godz. 10-12, s. 09, gmach Polonistyki UW
tel. 22 55 20 782
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl