AUTOR

Kinga Geben

TytułKategoriaNumer
Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė, Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija – Język litewski w gimnazjach litewskich, polskich i rosyjskich w Wilnie: kompetencja językowa, postawy, motywacja, Vilnius 2019RECENZJE5/2020
Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie.ARTYKUŁY I ROZPRAWY3/2020
Pozdrawiam ze świętem! O życzeniach „po wileńsku”ARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2017
Sytuacja językowa Polaków wileńskichJĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ2/2010
Język internautów wileńskichARTYKUŁY I ROZPRAWY3/2008
Nowe tendencje leksykalne w języku polskiej inteligencji mieszkającej na Wileńszczyźnie JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ8/2004
Kalki leksykalne z języka litewskiego w języku polskim uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ10/2001