PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2001

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Teodozja Rittel : Materiał historycznojęzykowy we współczesnej szacie metodologicznej (w kontekście książki Jana Ożdżyńskiego o słownictwie flisackim od XVIII w.)
  • Mirosław Michalik : Definicja językowo-kulturowa jako sposób diagnozy kompetencji lingwistycznej uczniów szkół specjalnych
  • Michał Aleksander Moch : Perswazja — wartości — wybór. O języku kampanii samorządowej 1988 roku
  • Tomasz Piekot : System aksjologiczno-normatywny w socjolekcie kulturystów
  • Karolina Sykulska : Kim jest bard? Współczesne rozumienie terminu

RECENZJE

  • Barbara Bogołębska : Marie Čechová, Komunikačni a slohová vychová, Praha 1998
  • Paweł Gadaczek : Wojciech Kajtoch, Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Kraków 1999
  • Magdalena Foland-Kugler : Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa, Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących, Katowice 1999
  • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak : Wiesław Przyczyna CSsR, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Renata Dulian : 1. Market, hipermarket, supermarket, czyli nowe zapożyczenia w języku polskim; 2. Salon prasowy. Tak czy nie!