PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2004

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Stanisław Dubisz : Kształtowanie się standardów odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach języka polskiego
 • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska : Prawda w poezji Jana Twardowskiego
 • Alicja Parczewska : Przyczasownikowa informacja składniowa dla potrzeb słownika ogólnego języka polskiego
 • Michał Wiśnicki : Słownictwo telewizyjnego komentarza sportowego (na przykładzie transmisji z meczów piłkarskich)

JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ

 • Kinga Geben : Nowe tendencje leksykalne w języku polskiej inteligencji mieszkającej na Wileńszczyźnie

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

 • Joanna Wierzchowska : Joanna Sobczykowa, Myśl o języku w komentarzu biblijnym księdza Jakuba Wujka, Katowice 2001
 • Izabela Stąpor : Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Katowice 2002
 • Marek Kaszewski : Lidia Przymuszała, Struktura i pragmatyka „Postylli” Samuela Dambrowskiego, Opole 2003

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Farba szybkoschnąca
 • Żeńska forma nazwiska Mazany
 • Nazwiska dwuczłonowe