FOR AUTHORS

INFORMATION FOR AUTHORS OF PORADNIK JĘZYKOWY

Wytyczne dla autorów znajdują się na stronie: https://journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pj/about/submissions

 

Redakcja nie zwraca tekstów niezamawianych

Zapora ghostwriting

Redakcja „Poradnika Językowego” zwraca się z uprzejmą prośbą o ujawnianie faktycznego wkładu współautorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Obowiązek ten spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.