REVIEWERS

Reviewers of Poradnik Językowy 2022

 • dr hab. Elżbieta Awramiuk – Białystok
 • dr hab. Andrzej Borkowski – Siedlce
 • prof. dr hab. Tetiana Czernysz – Kijów / Bucza
 • prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska – Warszawa
 • dr hab. Henryk Duda – Lublin
 • prof. dr hab. Przemysław Gębal – Gliwice / Warszawa
 • dr hab. Irena Jaros – Łódź
 • prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa
 • dr Paweł Kida – Poznań
 • prof. dr hab. Ewa Kołodziejek – Szczecin
 • dr hab. Tomasz Korpysz – Warszawa
 • dr hab. Anna Kozłowska – Warszawa
 • prof. dr hab. Ałła Krawczuk – Lwów
 • dr hab. Beata Kuryłowicz – Białystok
 • prof. dr hab. Jarosław Liberek – Poznań
 • prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak – Zielona Góra
 • prof. dr hab. Władysław T. Miodunka – Kraków
 • prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska – Olsztyn
 • dr hab. Błażej Osowski – Poznań
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów
 • dr hab. Karolina Ruta – Poznań
 • prof. dr hab. Jerzy Sierociuk – Poznań
 • prof. dr hab. Kazimierz Sikora – Kraków
 • prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – Katowice / Sosnowiec
 • prof. dr hab. Urszula Sokólska – Białystok
 • prof. dr hab. Anna Tyrpa – Kraków
 • prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń – Łódź
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Warszawa
 • prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska – Poznań
 • dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak – Poznań
 • dr hab. Aneta Wysocka – Lublin
 • prof. dr hab. Piotr Zbróg – Kielce
 • prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Poznań

Reviewers of Poradnik Językowy 2021

 • Dr hab. Elżbieta Awramiuk – Białystok
 • Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk – Warszawa
 • Dr hab. Anna Dunin-Dudkowska – Lublin
 • Prof. dr hab. Romuald Huszcza – Warszawa
 • Prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa
 • Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa – Katowice
 • Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek – Szczecin
 • Dr hab. Joanna Kowalczyk – Kielce
 • Prof. dr hab. Stanisław Koziara – Kraków
 • Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański – Warszawa
 • Prof. dr hab. Edward Łuczyński – Gdańsk
 • Prof. dr hab. Krzysztof Michalik – Kraków
 • Prof. dr hab. Stanisław Milewski – Gdańsk
 • Dr hab. Agnieszka Myszka – Rzeszów
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów
 • Prof. dr hab. Magdalena Pastuchowa – Katowice
 • Prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin
 • Dr hab. Dorota Piekarczyk – Lublin
 • Prof. dr hab. Anna Piotrowicz – Poznań
 • Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – Warszawa
 • Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa – Kraków
 • Dr hab. Anna Seretny – Kraków
 • Prof. dr hab. Ewa Sławkowa – Katowice
 •  Dr hab. Barbara Sobczyk – Poznań
 • Dr hab. Katarzyna Sobolewska – Warszawa
 • Dr hab. Piotr Sobotka – Toruń, Warszawa
 • Prof. dr hab. Urszula Sokólska – Białystok
 • Prof. dr hab. Anna Tyrpa – Kraków
 • Prof. dr hab. Jadwiga Waniak – Kraków
 • Dr hab. Izabela Winiarska-Górska – Warszawa
 • Dr hab. Ewa Woźniak – Łódź
 • Dr hab. Zofia Zaron – Warszawa
 • Dr hab. Grażyna Zarzycka – Łódź
 • Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Warszawa
 • Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – Poznań

Reviewers of Poradnik Językowy 2020

 • Dr hab. Aleksandra Achtelik – Katowice
 • Prof. dr hab. Mirosław Bańko – Warszawa
 • Dr hab. Iwona Burkacka – Warszawa
 • Dr hab. Stanisław Cygan – Kielce
 • Prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski – Warszawa
 • Dr hab. Anna Dunin-Dudkowska – Lublin
 • Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – Lublin
 • Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek – Szczecin
 • Prof. dr hab. Stanisław Koziara – Kraków
 • Dr hab. Dorota Kozaryn – Szczecin
 • Dr hab. Beata Kuryłowicz – Białystok
 • Dr hab. Marek Łaziński – Warszawa
 • Prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak – Zielona Góra
 • Dr hab. Agata Małyska – Lublin
 • Dr hab. Mirosława Mycawka – Kraków
 • Dr hab. Agnieszka Myszka – Rzeszów
 • Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska – Olsztyn
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów
 • Prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin
 • Prof. dr hab. Anna Piotrowicz – Poznań
 • Prof. dr hab. Jerzy Podracki – Warszawa
 • Prof. dr hab. Artur Rejter – Kraków
 • Dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa – Kraków
 • Dr hab. Piotr Sobotka – Toruń, Warszawa
 • Prof. dr hab. Urszula Sokólska – Białystok
 • Dr hab. Jacek Warchala – Katowice
 • Prof. dr hab. Piotr Wierzchoń – Poznań
 • Dr hab. Mariola Wołk – Olsztyn
 • Dr hab. Ewa Woźniak – Łódź
 • Prof. dr hab. Bogusław Wyderka – Opole
 • Dr hab. Zofi a Zaron – Warszawa
 • Dr hab. Grażyna Zarzycka – Łódź

Reviewers of Poradnik Językowy 2019

 • Dr hab. Stanisław Cygan – Kielce
 • Prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa – Warszawa
 • Prof. dr hab. Romuald Huszcza – Warszawa
 • Prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa
 • Dr hab. Alina Kępińska – Warszawa
 • Dr hab. Anna Kozłowska – Warszawa
 • Prof. dr hab. Edward Łuczyński – Gdańsk
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów
 • Prof. dr hab. Anna Pajdzińska – Lublin
 • Prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin
 • Prof. dr hab. Marek Ruszkowski – Kielce
 • Dr hab. Piotr Sobotka – Toruń
 • Prof. dr hab. Urszula Sokólska – Białystok
 • Dr hab. Aldona Skudrzyk – Katowice
 • Prof. dr hab. Bogdan Walczak – Poznań
 • Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Warszawa
 • Dr hab. Zofia Zaron – Warszawa
 • Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Warszawa

Reviewers of Poradnik Językowy 2018

 • Prof. dr hab. Magdalena Danielewicz (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Adam Dobaczewski (UMK – Toruń)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski (SWPS – Warszawa)
 • Dr hab. Aleksandra Janowska (UŚ – Katowice)
 • Prof. dr hab. Halina Karaś (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Alina Kępińska (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Tomasz Korpysz (UKSW – Warszawa)
 • Dr hab. Anna Kozłowska (UKSW – Warszawa)
 • Prof. dr hab. Władysław Kupiszewski (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Marek Łaziński (UW – Warszawa)
 • Prof. dr hab. Edward Łuczyński (UG – Gdańsk)
 • Dr hab. Alina Maciejewska (UPH – Siedlce)
 • Dr hab. Stanisław Milewski (UG – Gdańsk)
 • Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (UJ – Kraków)
 • Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (UwB – Białystok)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR – Rzeszów)
 • Prof. dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS – Lublin)
 • Prof. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM – Poznań)
 • Prof. dr hab. Marek Ruszkowski (UJK – Kielce)
 • Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (UAM – Poznań)
 • Dr hab. Urszula Sokólska (UwB – Białystok)
 • Prof. dr hab. Irena Szczepankowska (UwB – Białystok)
 • Prof. dr hab. Bogdan Walczak (AUM – Poznań)
 • Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (UW – Poznań)
 • Dr hab. Ewa Woźniak (UŁ – Łódź)
 • Dr hab. Rafał Zarębski (UŁ – Łódź)

Reviewers of Poradnik Językowy 2017

 • Dr hab. Anna Cegieła – Warszawa
 • Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk – Warszawa
 • Prof. dr hab. Stanisław Gajda – Opole
 • Prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa
 • Dr hab. Alina Kępińska – Warszawa
 • Dr hab. Alina Maciejewska – Siedlce
 • Prof. dr hab. Władysław Miodunka – Kraków
 • Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski – Białystok
 • Prof. dr hab. Jan Ożdżyński – Kraków
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów
 • Prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin
 • Prof. dr hab. Jerzy Podracki – Warszawa
 • Prof. dr hab. Marek Ruszkowski – Kielce
 • Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk – Poznań
 • Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Warszawa
 • Dr hab. Zofia Zaron – Warszawa
 • Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Warszawa
 • Prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Poznań
 • Prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – Katowice

Reviewers of Poradnik Językowy 2016

 • Dr hab. Anna Cegieła (Warszawa)
 • Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń)
 • Prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)
 • Dr hab. Alina Kępińska (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok)
 • Prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice)
 • Prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
 • Prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin)
 • Prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce)
 • Dr hab. Urszula Sokólska (Białystok)
 • Dr hab. Magdalena Trysińska (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)
 • Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań)
 • Prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice) 

Reviewers of Poradnik Językowy 2015

 • prof. dr hab. Mirosław Bańko (Warszawa)
 • dr hab. Anna Cegieła (Warszawa)
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń)
 • dr hab. Alina Kępińska (Warszawa)
 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Warszawa)
 • prof. dr hab. Władysław Miodunka (Kraków)
 • prof. dr hab. Bugusław Nowowiejski (Białystok)
 • prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice)
 • prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
 • prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin)
 • prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa)
 • prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce)
 • dr hab. Marzena Stępień (Warszawa)
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa)
 • prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań)
 • prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice) 

Reviewers of Poradnik Językowy 2014

 • dr hab. Iwona Burkacka (Warszawa)
 • dr hab. Anna Cegieła (Warszawa)
 • dr hab. Adam Dobaczewski (Toruń)
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń)
 • prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)
 • dr hab. Alina Kępińska (Warszawa)
 • prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Toruń)
 • dr hab. Agnieszka Mikołajczuk (Warszawa)
 • prof. dr hab. Władysław Miodunka (Kraków)
 • prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice)
 • prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
 • prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin)
 • prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa)
 • prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce)
 • doc. dr hab. Roxana Sinielnikoff (Warszawa)
 • dr hab. Urszula Sokólska (Białystok)
 • prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań)
 • prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Warszawa)
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)
 • dr hab. Zofia Zaron (Warszawa)
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa)
 • prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań)
 • prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice)

 Reviewers of Poradnik Językowy 2013 - 2008

2013

dr hab. Anna Cegieła (UW), prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK), prof. dr hab. Halina Karaś (UW), dr hab., prof. UW Alina Kępińska, prof. dr hab. Władysław Miodunka (UJ), dr hab., prof. UW Radosław Pawelec, prof. dr hab. Jerzy Podracki (UW), dr hab. Roxana Sinielnikoff (UW), dr hab., prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. dr hab. Halina Zgółkowa (UAM)

2012

Halina Pelcowa (UMCS), Krystyna Waszakowa (UW); Zbigniew Greń (UW), Alina Kępińska (UW), Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

2011

Danuta Ostaszewska (UŚ), Urszula Sokólska (UwB); Zbigniew Greń (UW), Alina Kępińska (UW), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

2010

Stanisław Gala (UO), Maciej Grochowski (UMK); Zbigniew Greń (UW), Halina Karaś (UW), Alina Kępińska (UW), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Zofia Zaron (UW)

2009

Bogdan Walczak (UAM), Maria Wojtak (UMCS); Adam Dobaczewski (UMK), Zbigniew Greń (UW), Hanna Jadacka (UW), Halina Karaś (UW), Alina Kępińska (UW), Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

2008

Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), Urszula Żydek-Bednarczuk (UŚ); Zbigniew Greń (UW), Hanna Jadacka (UW), Małgorzata Marcjanik (UW), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Marek Ruszkowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)