ADVISORY BOARD

 • dr hab. Wanda Decyk-Zięba (chair, Warsaw – Poland)
 • doc. dr Mirosław Dawlewicz (Vilnius – Lithuania)
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Warsaw – Poland)
 • prof. dr hab. Alla Kozhinowa (Minsk – Belarus)
 • prof. dr hab. Ałła Krawczuk (Lviv – Ukraine)
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski (Warsaw – Poland)
 • prof. dr hab. Alicja Nagórko (Berlin – Germany)
 • prof. dr Marta Pančiková (Bratislava – Slovakia)
 • prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warsaw – Poland)
 • prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Leipzig – Germany)
 • prof. dr Olga Šapkina (Moscow – Russia)
 • prof. dr hab. Hélène Włodarczyk (Paris – France)