ADVISORY BOARD

  • Prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Warsaw – Poland) – Chair
  • Doc. dr Mirosław Dawlewicz (Vilnius – Lithuania)
  • Prof. dr hab. Andrzej Markowski (Warsaw – Poland)
  • Prof. dr hab. Alicja Nagórko (Berlin – Germany)
  • Prof. dr Marta Pančiková (Bratislava – Slovakia)
  • Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warsaw – Poland)
  • Prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Leipzig – Germany)
  • Prof. dr Olga Šapkina (Moscow – Russia)
  • Prof. dr hab. Hélène Włodarczyk (Paris – France)