CONTACT

Editorial team of Poradnik Językowy
ul. Inflancka 15/198
00-189 Warszawa
tel. 48 22 635 03 01, 22 635 17 85
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl

Editorial Secretary

Dr Milena Wojtyńska-Nowotka
Duty hours on Mondays from 10 a.m. to 12 p.m., room 48, building of the Faculty of Polish Studies, University of Warsaw
tel. 22 55 21 027
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl