CONTACT

Editorial team of Poradnik Językowy
ul. Inflancka 15/198
00-189 Warszawa
tel. 48 22 635 03 01, 22 635 17 85
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl

Editorial Secretary

Dr Milena Wojtyńska-Nowotka
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl