PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 1 / 2004

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REVIEWS

  • Wanda Decyk-Zięba : Elżbieta Sękowska, Dom [Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t.3], Kraków 2002
  • Janusz Adam Dziewiątkowski : Danuta Kopertowska, Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce 2001
  • Anna Śledź : Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków, Warszawa 2000

ANNOUNCEMENTS OF POLISH LANGUAGE COMMITTEE AT PAN PRESIDIUM

  • Królowa Jadwiga (Queen Jadwiga)
  • Vel (or)
  • Fiński, finlandzki (Finnish)