PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 3 / 2002

ARTICLES AND DISSERTATIONS

 • Agnieszka Sulich : Obraz pojęcia ojciec we współczesnej polszczyźnie
 • Ewa Nowak : Wybrane aspekty konceptualizacji uczuć pozytywnych w języku polskim (na przykładzie zwrotów werbo-nominalnych)
 • Małgorzata Gębka-Wolak : O wyrażeniach typu identyczny jak
 • Aldona Siwek : Środki stylistyczne w funkcjach perswazyjnych (na materiale z „Twojego Stylu”)

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

WHAT'S WRITTEN ON LANGUAGE

 • R. S. : Mistrzowie mowy polskiej

ANNOUNCEMENTS OF POLISH LANGUAGE COMMITTEE AT PAN PRESIDIUM

 • Na politechnice lepiej niż w politechnice
 • Tylko powiat koszaliński
 • Tylko poziomica
 • Spółka Akcyjna, czyli SA
 • Pod adresem i na adres
 • Odmiana nazwisk włoskich