PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 2 / 2001

  • Jan Miodek : Janusz Anusiewicz (19.V.1946-26.XII. 2000)
  • Maja Wolny : Wspomnienie o profesorze Januszu Anusiewiczu

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

REVIEWS

  • Hanna Jadacka : Mirosław Skarżyński, Słownik przypomnień gramatycznych, Kraków 2000
  • Jolanta Szpyra-Kozłowska : Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2000

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS

  • Anna Pięcińska : Nowe zjawiska w polskiej rzeczywistości widziane przez pryzmat języka: fitness-club, snowboard, body, jogging, billboard, (fachowiec od) pubic relations