PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 3 / 2020

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REVIEWS

  • Ewa Woźniak : Agnieszka Małocha-Krupa, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych (Feminine names in linguistic and cultural entanglements), Wrocław 2018.Download article

WORDS AND PHRASES