PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 10 / 2001

ARTICLES AND DISSERTATIONS

POLISH LANGUAGE ABROAD

  • Kinga Geben : Kalki leksykalne z języka litewskiego w języku polskim uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

  • Agata Hącia : Sprawozdanie z IV Forum Kultury Słowa
  • Hanna Wszeborowska : Sprawozdanie z konferencji Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej

REVIEWS

  • Zofia Kurzowa : Maria Zarębina, Poeta wśród prawników (O „Panu Tadeuszu” inaczej), Kraków 1999
  • Danuta Piper : Edward Polański, Piotr Żmigrodzki: Leksykon ortograficzny, Warszawa 2001

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS

  • Jan Miodek : 1. Murcki, Kostuchna, 2. ściemniać - „kręcić, mącić, gmatwać”