PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 8 / 2004

ARTICLES AND DISSERTATIONS

POLISH LANGUAGE ABROAD

  • Kinga Geben : New Lexical Tendencies in the Language of Polish Intellectuals Living in the Vilnius Area

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

REVIEWS

  • Joanna Wierzchowska : Joanna Sobczykowa, Myśl o języku w komentarzu biblijnym księdza Jakuba Wujka, Katowice 2001
  • Izabela Stąpor : Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Katowice 2002
  • Marek Kaszewski : Lidia Przymuszała, Struktura i pragmatyka „Postylli” Samuela Dambrowskiego, Opole 2003

ANNOUNCEMENTS OF POLISH LANGUAGE COMMITTEE AT PAN PRESIDIUM

  • Farba szybkoschnąca (fast drying paint)
  • Feminine Form of Surname Mazany
  • Two-seement Surnames