PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 9 / 2020

ARTICLES AND DISSERTATIONS

POLISH GRAMMAR

  • Anna Jaworska : The handwritten Grammatyka Ięzyka Polskiego dla Szkół wyższych (Polish Grammar for Higher Education Institutions) by Piotr Siemiątkowski.Download article

REVIEWS

  • Anna Kostecka-Sadowa : Jolenta Brzezińska, Nieznajomi. Na podstawie pierwodruków i materiałów archiwalnych opracowali i do druku podali Marcin Brzeziński, Justyna Kobus, Jerzy Sierociuk (Strangers. Compiled and provided for printing based on first editions and archival material by Marcin Brzeziński, Justyna Kobus, Jerzy Sierociuk), Poznań 2020.Download article

WORDS AND PHRASES