PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 6 / 2020

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REVIEWS

  • Ewelina Kwapień : Barbara Batko-Tokarz, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia (Thematic division of the lexis of the modern Polish language. Theory, practice, lexicography), Kraków 2019.Download article
  • Anna Górska-Peć : Jerzy Sierociuk (ed.), Słownik języka mieszkańców Ziemi Łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie (Dictionary of the language used by the inhabitants of the Łuków Land. Work on the land and in the farm), Poznań 2019.Download article

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS