PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 10 / 2019

 • REVIEWERS OF “PORADNIK JĘZYKOWY” in 2019

ARTICLES AND DISSERTATIONS

 • Stanisław Dubisz : Periodisation of the latest history of the Polish language (1939–2019)
 • Adam Pawłowski : Linguistic landscape of contemporary Poland: back to the future?
 • Wojciech Włoskowicz : Pseudo-metascientific newspeak? On the language of the Polish science policy.
 • Marian Bugajski : Between descriptive and prescriptive grammar. Once again about Józef Mroziński.
 • Stanisław Cygan : Dialectisms in the memoirs in Z miłości do wiedzy (Out of Love to Knowledge) by Stanisław Urbańczyk as a sign of the scholar’s ties with rural environment.
 • Katarzyna Sornat : Words of the month in 2018 in lexical and semantic fields.

POLISH GRAMMAR

 • Wanda Decyk-Zięba : Walenty Szylarski’s grammar as the enlightenment version of Franciscus à Mesgnien Meninski’s grammar.

REVIEWS

 • Milena Wojtyńska-Nowotka : K. Choińska, M. Pachowicz (eds), Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora (Language as a gift of heaven. Selection of Professor Aleksander Wilkoń’s writings compiled on the occasion of the 60th anniversary of Professor’s academic career), Tarnów 2018.
 • Martyna Sabała : Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, Izabela Stąpor (sc. ed.), Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne. Seria B (Old orthography books, grammar books, textbooks of Polish. An online educational compendium), https://gramatyki.uw.edu.pl/b

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS

 • Mateusz Adamczyk : Interseksualny (intersexual) and interpłciowy (intergender) – beyond binariness.