PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 10 / 2019

  • REVIEWERS OF “PORADNIK JĘZYKOWY” in 2019

ARTICLES AND DISSERTATIONS

POLISH GRAMMAR

REVIEWS

  • Milena Wojtyńska-Nowotka : K. Choińska, M. Pachowicz (eds), Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora (Language as a gift of heaven. Selection of Professor Aleksander Wilkoń’s writings compiled on the occasion of the 60th anniversary of Professor’s academic career), Tarnów 2018.Download article
  • Martyna Sabała : Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, Izabela Stąpor (sc. ed.), Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne. Seria B (Old orthography books, grammar books, textbooks of Polish. An online educational compendium), https://gramatyki.uw.edu.pl/bDownload article

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS