PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 6 / 2004

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

REVIEWS

  • Joanna Szych : Władysław Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003
  • Mirosław Bańko : Piotr Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003
  • Grzegorz Dąbkowski : Bartek Chaciński, Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2003

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS