PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 5 / 2020

ARTICLES AND DISSERTATIONS

POLISH GRAMMAR

  • Ewelina Kwapień : Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkoły i samouków (Polish stylistics and rhythmicity for schools and the self-taught) by Kazimierz Wóycicki [1917].Download article

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

REVIEWS

  • Kinga Geben : Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė, Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija – Język litewski w gimnazjach litewskich, polskich i rosyjskich w Wilnie: kompetencja językowa, postawy, motywacja (The Lithuanian language in Lithuanian, Polish, and Russian gymnasiums in Vilnius: language competence, attitudes, motivation), Vilnius 2019Download article
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska : Aneta Lewińska, „Dla orientacji kolegów spisałem…” O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lat 1920–1989 (“For the knowledge of colleagues, I have written…” On the school in the chronicles of rural schools in the Pomerania region of 1920–1989), Pelplin 2019.Download article

BIOGRAPHICAL ENTRIES AND MEMOIRS