PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 5 / 2002

ARTICLES AND DISSERTATIONS

 • Agata Hącia : Typy redundantnych połączeń wyrazowych w języku polskim
 • Agnieszka Pietrzykowska : Leksemy przymiotnikowe o najwyższej frekwencji w propagandzie Marca 1968 roku
 • Justyna Nicpoń : Sposoby wyrażania intencji nagany w tekstach pisanych i mówionych
 • Paweł Paziak : Ręka błogosławi i zabija - o konotacjach semantycznych ręki i dłoni w poezji K. K. Baczyńskiego

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

 • Stanisław Cygan : Sprawozdanie z sesji językoznawczej Gwary dawniej i dziś. Z zagadnień metodologii badań i opisu leksykograficznego
 • List otwarty

REVIEWS

 • Kazimierz Ożóg : Urszula Kopeć, Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży, Rzeszów 2000
 • Magdalena Trysińska : Edward Polański, Małgorzata Iwanowicz, Słownictwo i frazeologia w szkole. Wiadomości, ćwiczenia, testy dla gimnazjalistów i szkół średnich, Łódź 1999
 • Stanisław Drewniak : Stanisław Podobiński, Poradnik ortograficzny ze słowniczkiem wyrazów najtrudniejszych i tekstami edytorsko-poprawnościowymi, Częstochowa 2001

ANNOUNCEMENTS OF POLISH LANGUAGE COMMITTEE AT PAN PRESIDIUM

 • Umowa-zlecenie
 • Nazwiska dwuczłonowe
 • Samochód studialny