PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 6 / 2002

ARTICLES AND DISSERTATIONS

  • Nick Ukiah : O akcencie wyrażeń przyimkowych typu na dół, na wsi
  • Rafał Zimny : Mechanizmy samoidentyfikacji i autokreacji w języku wlepkarzy
  • Dorota Kopczyńska : Metafory nazwiskowe w konstrukcjach z pogranicza frazeologii i składni
  • Renata Bronikowska : Nazwy cech percypowanych zmysłem smaku jako określenia uczuć
  • Władysław Dynak : O filipie / Filipie, co się wyrwał / wymknął / wyskoczył z konopi. Przyczynek do paremiologii łowieckiej

REVIEWS

  • Elżbieta Artowicz : Jurij D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, wyd. 2, przekł. Z. Kozłowska i A. Markowski, oprac. wyd. 2 Z. Kozłowska i E. Janus, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

ANNOUNCEMENTS OF POLISH LANGUAGE COMMITTEE AT PAN PRESIDIUM

  • Dwa końce włosa
  • Polszczyzna sterowana komputerowo
  • Atertromboza - czemu nie?