PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 5 / 2022

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

  • Stanisław Dubisz : Report on the works of the Editorial Board of „Poradnik Językowy” („Linguistic Guide”) in the term of office 2019–2022Download article

REVIEWS

  • Jolanta Chojak : Izabela Duraj-Nowosielska, Chcąc – nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących (Chcąc – nie chcąc (Like it or not)? Intentionality of action in expressions of the Polish language. Introduction to the subject matter. Class of evaluative units), Toruń 2021.Download article