PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 5 / 2004

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

  • Barbara Pędzich, Jacek Grabowski : Like a Pole to a Pole - the 5th Word Culture Forum in Lublin
  • Alexandra Julia Bata : A Report of the International Scholarly Conference Languages and the Societies of Contemporary Europe (Nancy, 2003)
  • Kwiryna Handke : A Report of the Actions Taken by the Committee of Word Culture TNW in 2003

REVIEWS

  • Marina Piatak : Halina Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa - Puńsk 2002
  • Anna Seretny : Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS