PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 9 / 2001

ARTICLES AND DISSERTATIONS

  • Alicja Nowakowska : Francuszczyzna, Francja i Francuzi w Słowniku Lindego
  • Lidia Sikora : Analiza aktów chwalenia się w wypowiedziach dzieci sześcioletnich
  • Agnieszka Bugaj : Językowy obraz domu w piosence turystycznej
  • Marek Ruszkowski : Kategorie przejściowe polskiej parataksy
  • Piotr Żmigrodzki : Leksykografia jako przedmiot uniwersyteckiej edukacji polonistycznej. Uwagi i propozycje

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

  • Ryszard Michalik : XXVII Kurs dla Polonistów Włoskich
  • Magdalena Foland-Kugler : Sprawozdanie z XLVI Kursu Języka Polskiego i Kultury Polskiej zorganizowanego przez Instytut „Polonicum” Wydziału Polonistyki UW
  • Anna Mazanek : Wrześniowe Warsztaty Polonistyczne 2001

REVIEWS

  • Wilga Herman : Jerzy Podracki, Józef Porayski-Pomsta, Nasz język ojczysty. Podręcznik dla klasy I-III gimnazjum, Warszawa 2000
  • Jolanta Piotrowska : Stanisław Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Kraków 1997

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS