PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 7 / 2004

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REVIEWS

  • Iwona Artowicz : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 2, Dydaktyka 1, pod red. Henryka Kurczaba, Jolanty Pasterskiej, Rzeszów 2002
  • Anna Wojciechowska : Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, pod red. Ewy Kołodziejek, nr 1, Szczecin 1999 i nr 2, Szczecin 2003
  • Joanna Kudera : "Postscriptum" 2002, nr 42-43: Język polski na przełomie wieków, pod red. Jolanty Tambor

ANNOUNCEMENTS OF POLISH LANGUAGE COMMITTEE AT PAN PRESIDIUM

  • Na czarno
  • Nostalgia
  • Sędzina