PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 9 / 2021

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

REVIEWS

  • Katarzyna Sornat : Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Joanna Rychter, Współczesne koncepty poetyckie, publicystyczne i kaznodziejskie (Modern poetic, journalistic, and preaching concepts), Gorzów Wielkopolski 2020.Download article

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS