PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 7 / 2002

  • Halina Karaś : Profesor Stanisław Dubisz - w trzydziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

  • Małgorzata Fil : Sprawozdanie z konferencji Język - Komunikacja - Społeczeństwo, Obrzycko 19-21 IV 2002

REVIEWS

  • Janusz Adam Dziewiątkowski : Bogusław Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Kraków 2001
  • Agata Płotczyk : Bogusław Wyderka, Prawdziwy wszędzie. O stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle tendencji stylistycznych poezji polskiego renesansu, Opole 2002
  • Izabela Stąpor : Wacław Przemysław Turek, Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, Kraków 2001

ANNOUNCEMENTS OF POLISH LANGUAGE COMMITTEE AT PAN PRESIDIUM

  • Użycie wielkiej litery ze względów grzecznościowych
  • Forma żeńska rzeczownika marynarz - marynarka?