PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 4 / 2010

ARTICLES AND DISSERTATIONS

  • Mirosław Bańko : Jedność w wielości. Cechy konstytutywne i typologiczne słowników
  • Włodzimierz Gruszczyński : Jednostka opisu leksykograficznego w słowniku historycznym na przykładzie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
  • Andrzej Markowski : Słowniki poprawnej polszczyzny dawniej i dziś (uwagi leksykografa)
  • Tomasz Korpysz : Słowniki języka autorów jako typ opracowań leksykograficznych
  • Halina Karaś : Polskie słowniki gwarowe – dzieje, typologia, metody

REPORTS, NOTICES, POLEMICS

REVIEWS

  • Grażyna Zarzycka : Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, red. Władysław T. Miodunka, Kraków 2009

EXPLANATIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS

WORDS AND PHRASES