PORADNIK JĘZYKOWY

ISSUE 8 / 2002

ARTICLES AND DISSERTATIONS

REVIEWS

  • Alexandra Julia Bata : Język artystyczny, pod red. A. Wilkonia i D. Ostaszewskiej, Katowice 20001
  • Małgorzata Kita : Edward Polański, Piotr Żmigrodzki, Leksykon ortograficzny, Warszawa 2001

ANNOUNCEMENTS OF POLISH LANGUAGE COMMITTEE AT PAN PRESIDIUM

  • Rekcja czasownika bronić
  • Zasady użycia długich form zaimków
  • Pisownia liczebników
  • Stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie potrzeby modyfikacji podstaw programowych (w zakresie wiedzy o języku polskim)