PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2002

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Stanisław Dubisz : Rozwój języka polskiego a integracja europejska
  • Renata Wojtach : Paradygmat romantyczny jako składnik autostereotypu Polaka
  • Katarzyna Zagórska : Od performatywności do aksjologii. O mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły
  • Aldona Siwek : Perswazja i sposoby jej wyrażania w miesięczniku „Twój Styl”
  • Wanda Kotikowa : Formy adresatywne we współczesnym języku rosyjskim, polskim i w amerykańskim wariancie języka angielskiego. Charakterystyka socjolingwistyczna

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Izabela Stąpor : Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studia poświęcone Antoninie Otrębskiej-Jabłońskiej w stulecie narodzin, pod red. E. Smułkowej, A. Engelking, Warszawa 2001
  • Karolina Bielenin-Lenczowska : Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2000
  • Artur Rejter : Iwona Loewe, Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski, Katowice 2000
  • Justyna Wasilewska : Anna Kowalska, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa 2001