PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Adam Pawłowski : Język polski w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia
  • Wojciech Chlebda : O roku ów!... Mały mickiewiczowski raport skrzydlatologiczny
  • Jolanta Mędelska : Wileński Słownik błędów językowych Juliana Szweda
  • Tamara Graczykowska : Terminologia urzędnicza w kowieńskim tygodniku „Chata Rodzinna” (1922–1940)

RECENZJE

  • Bożena Ostromęcka-Frączak : Seria wydawnicza Opisywanie i testowanie biegłości językowej, pod red. Waldemara Martyniuka, Kraków 2004
  • Katarzyna Czubała : Barbara Czopek-Kopciuch, Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry, Kraków 2004

BIBLIOGRAFIA

  • Jadwiga Latusek : Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2004 oraz uzupełnienia za lata 2002–2003