PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2003

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Elżbieta Sękowska : Horyzont polityczny współczesnych Polaków
  • Anna Krzyżanowska : Wyrażenia metaforyczne motywowane czynnością spożywania pokarmów (w języku polskim i francuskim)
  • Halina Karaś : Językowa konceptualizacja uczuć z grupy STRACHU na podstawie konstrukcji werbo-nominalnych
  • Danuta Kownacka : W sprawie repartycji końcówek w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników zakończonych na -arnia

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Irena Szczepankowska : Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. Jerzego Bralczyka i Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001
  • Mariola Kłosiewicz-Lepianka : Studia nad polszczyzną kresową, t. X, pod red. Janusza Riegera, Warszawa 2001
  • Katarzyna Czubała : Maria Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001