PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2002

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

RECENZJE

  • Alexandra Julia Bata : Język artystyczny, pod red. A. Wilkonia i D. Ostaszewskiej, Katowice 20001
  • Małgorzata Kita : Edward Polański, Piotr Żmigrodzki, Leksykon ortograficzny, Warszawa 2001

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  • Rekcja czasownika bronić
  • Zasady użycia długich form zaimków
  • Pisownia liczebników
  • Stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie potrzeby modyfikacji podstaw programowych (w zakresie wiedzy o języku polskim)