PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2007

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Adam Pawłowski : Język polski dziś i w przyszłości
 • Antonina Grybosiowa : O kilku przejawach barier w komunikacji międzypokoleniowej
 • Urszula Żydek-Bednarczuk : Społeczeństwo informacyjne a problemy normy językowej
 • Agata Rozumko : Skrzydlate słowa, „twory przysłowiopodobne” czy przysłowia? Nowe przysłowia angielskie we współczesnej polszczyźnie
 • Agnieszka Bal : Neologizmy romantyczne będące nazwami właściwości kolorystycznej w twórczości poetyckiej J.B. Zaleskiego
 • Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska : Nieznane i mało znane germanizmy leksykalne (na materiale Słownika błędów językowych Juliana Szweda)
 • Halina Horodyska : Dwieście lat Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego
 • Grzegorz Dąbkowski : O języku pism muzycznych Karola Szymanowskiego

RECENZJE

 • Ewa Siatkowska : Stanisław Borawski, Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867–1895), Zielona Góra 2007
 • Sebastian Kiraga : Mirosław Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006
 • Marek Łaziński : Monika Skibicki, Polnische Grammatik, Hamburg 2007

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

BIBLIOGRAFIA

 • Jadwiga Latusek : Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2006