PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2001

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Hanna Burkhardt : Gruby i jego konotacje semantyczne w języku polskim i niemieckim...
 • Agnieszka Dominiak : Profile pojęć: ’biznes’ i ‘biznesik’ i ‘bizneswomen’ we współczesnym języku polskim
 • Agnieszka Piela : Osobowe nomina propria jako podstawy słowotwórcze derywatów
 • Danuta Załęcka : Reklamy papierosów a problem rozumienia

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

 • Henryk Duda : Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 6: Materiały VIII Kolokwium Językoznawczego. Kręgiel koło Koronowa, 14-15 września 1998 r., red. M. Białoskórska, Szczecin 2000
 • Małgorzata Bryja : Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja, Gdańsk 1999

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Protest w sprawie ustawy o zmianie ustawy o normalizacji
 • List Honorowego Przewodniczącego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała ortograficzna. Tytuły (nazwy) stron w Internecie jak tytuły (nazwy) czasopism
 • IV Forum Kultury Słowa
 • Z prac Komisji Dydaktycznej
 • Konferencja „Następstwa członkostwa w UE dla małych języków”
 • Z konferencji Prezydium RJP
 • Informacje o korespondencji
 • Opinie o nazwiskach
 • Opinie o nazwach
 • Opinie o imionach