PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2001

 • Profesor Danuta Buttler (1930-1991)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Ewa Rudnicka : Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w Słowniku języka polskiego pod red. M. Szymczaka (I)
 • Teresa Sudujko : Jednosegmentowe jednostki leksykalne w postaci tak
 • Grzegorz Szpila : Opis konotacyjny leksemów w analizie kontrastywnej frazeologizmów
 • Urszula Szyszko : Porównania w metaforycznym opisywaniu ludzi przez dzieci i młodzież (na podstawie utworów Edmunda Niziurskiego)

RECENZJE

 • Anna Seretny : Zofia Kurzowa: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Kraków 1999
 • Elżbieta Sękowska : Zofia Kurzowa: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Kraków 1999

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Nauczanie języka polskiego wobec reform edukacji narodowej: rola RJP
 • VIII posiedzenie plenarne Rady Języka Polskiego
 • Opinia o wyrazie leasing
 • Małe Formy Kultury Słowa
 • Z działalności Komisji Dydaktycznej
 • Z korespondencji Prezydium RJP: Opinie różne, Opinie o nazwach towarów, Opinie o imionach
 • Z korespondencji Prezydium
 • Z korespondencji b. przewodniczącego RJP