PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2002

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Artur Rejter : Funkcje powtórzeń w powieści Pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha
  • Marek Ruszkowski : Epigonizm czy twórcza kontynuacja? (O stylu Ulicy Wszystkich Świętych Kazimierza Truchanowskiego)
  • Ewa Wolańska : Właściwości komunikacyjne, genologiczne i językowe krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Wybrane zagadnienia
  • Joanna Piller : Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język
  • Anna Janota : Podatek w języku polskim
  • Karolina Sykulska : Chrypka i jej konotacje stylistyczne

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Odpowiedź PWN na list otwarty opublikowany w numerze 5, 2002 „Poradnika Językowego”

BIBLIOGRAFIA

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  • Wybierać kimś, w uniwersytecie
  • Skejt, skejtowy - adaptacja zapożyczeń