PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 7 / 2003

  • Redakcja: Profesor Halina Kurkowska (1922-1983)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Agnieszka Sieradzka-Mruk : Sprawozdanie z konferencji naukowej: Funkcje wypowiedzi religijnych (Rychwałd, 24-26 IV 2003)

RECENZJE

  • Leon Zaręba : Pierre Perret, Le Parler de métiers - dictionnaire thématique alphabétique, Paris 2002
  • Wanda Decyk-Zięba : Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, t. 1, z. 1-4, Kraków 2002
  • Magdalena Hawrysz : Danuta Ostaszewska, Postać w literaturze. Wizerunek staropolski, Katowice 2001