PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2003

  • Jan Miodek : Prof. dr hab. Jerzy Woronczak (9 XI 1923-6 III 2003)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Anna Seretny : Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskich i Zagranicznych Polonistów, Wrocław 2002

RECENZJE

  • Grażyna Majkowska : Problemy frazeologii europejskiej V, red. naukowa Andrzej M. Lewicki, Lublin 2002
  • Elżbieta Awramiuk : Małgorzata Majewska, Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa 2002