PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2004

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

RECENZJE

  • Ewa Rzetelska-Feleszko : Władysław Chłopicki, Jerzy Świątek, Angielski w polskiej reklamie, Warszawa - Kraków 2000
  • Katarzyna Czubała : Katarzyna Skowronek, Współczesne nazwisko polskie, Kraków 2001
  • Jarosław Łachnik : Grzegorz Dąbkowski, Małgorzata Marcjanik, Popularny słownik synonimów i antonimów, Warszawa 2002

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  • Polskie skrótowce
  • Dwuczłonowe nazwy jednostek administracyjnych
  • Esej, referat