PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2003

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Stanisław Dubisz : Słownictwo pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie
  • Grzegorz Dąbkowski : O wieloznaczności w węższym i szerszym kontekście
  • Piotr Żmigrodzki : Teraźniejszość i przyszłość polskiej leksykografii językoznawczej
  • Agata Płotczyk : Analiza leksykalno-semantyczna pierwszego przykazania Dekalogu...
  • Danuta Kownacka : O nazwiskach, przezwiskach i wyzwiskach w Dziennikach Kisiela

RECENZJE

  • Ewa Rogowska : Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red. Jerzego Tredera, Gdańsk 2002
  • Małgorzata Gaszyńska-Magiera : Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, pod red. Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW