PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2023

W ZESZYCIE

  • Tematem zeszytu jest logopedia. Ustalenie norm czasu realizacji głosek języka polskiego umożliwi odnoszenie się do danych specyficznych dla polszczyzny w działalności profilaktycznej, opracowywanie na ich podstawie narzędzi do rozpoznawania zaburzeń głosowych, kontrolowanie przebiegu leczenia.
  • Narracje autobiograficzne, wykorzystywane m.in. w psychologii i pedagogice, mogą być pomocnym narzędziem w terapii niepłynności mowy. Dają wgląd w sfery życia najbardziej podatne na wpływ jąkania się, samoocenę osoby jąkającej się i jej zmiany w toku terapii.
  • Z chorobą Parkinsona związane są zaburzenia poznawcze: dotyczą one umiejętności rozpoznawania relacji semantycznych i dostępu do słownika mentalnego. Z badania wynika, że kategoryzacja semantyczna przebiega lepiej w wypadku nazw własnych niż pospolitych.
  • Zaburzeniom neurogenno-psychicznym mogą towarzyszyć echolalie, będące objawem zaburzeń struktury formalnej myślenia. Mają one różnorodne funkcje, pojawiają się w reakcji na różne bodźce, w omówionym przypadku ich głównym źródłem są teksty popkultury poznane w młodości pacjenta.
  • Dwujęzyczność i rozwój językowy dzieci wychowywanych w dwóch językach to stosunkowo nowy i bardzo ważny temat w polskiej logopedii. Rodzice bilingwalnych dzieci potrzebują wsparcia ze strony logopedów dysponujących wiedzą na temat dwujęzycznego rozwoju językowego.
***

Logopedia – maksymalny czas fonacji (Maximum Phonation Time; MPT) – staccato – legato – norma – jąkanie – narracje autobiografi czne – autobiografia – wypowiedź pisemna – niepłynność mówienia – analiza tematyczna – nazwy własne – nazwy pospolite – kategoryzacja – MCI – słownik semantyczny – dyskurs zaburzony – echolalia – echolalia odroczona – echolalia natychmiastowa – zaburzenia toku myślenia – schizofazja – dwujęzyczność – dzieci – opinie – rodzice – dwujęzyczność polsko-szwedzka – rozwój mowy – logopeda.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

SŁOWA I SŁÓWKA