PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2003

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Krystyna Waszakowa : Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne?
  • Anna Barankiewicz : W zwierciadle języka ... Frazy performatywne i konstatujące w staropolskich tekstach apokryficznych
  • Joanna Wierzchowska : Świat zamknięty w słowie - analiza jednej z wypowiedzi Andrzeja Towiańskiego
  • Iwona Artowicz : Dyskurs familijny (Analiza pragmalingwistyczna na przykładzie dyskursu wigilijnego wybranej dwupokoleniowej rodziny miejskiej)
  • Magdalena Trysińska : Poufałe formy adresatywne w języku polityków (na przykładzie czatów internetowych)

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Izabela Stąpor : Barbara Bogolębska: Studia o stylistyce i retoryce, Zgierz 2001
  • Marina Piatak : Irena Masojć. Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wileńszczyźnie, Warszawa 2001
  • Karolina Bielenin-Lenczowska : Etnolingwistyka. Problemy Języka i kultury nr 13, red. J. Bartmiński, Lublin 2001

BIBLIOGRAFIA

  • Jadwiga Latusek : Bibliografia polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2002