PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2008

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Mirosław Bańko : O normie i błędzie
 • Andrzej Moroz : Status gramatyczny ciągu o postaci jak widać
 • Piotr Zbróg : Składnia przydawki przymiotnej przy podmiocie szeregowym
 • Ewa Badyda : Problemy morfologicznej adaptacji w języku polskim angielskich nazw własnych o postaci dopełniaczowej
 • Katarzyna Czubała : Nazwiska współczesnych mieszkańców Chełma mające w swych podstawach nazwy zwierząt i roślin (z uwzględnieniem elementów wschodniosłowiańskich i germańskich)
 • Magdalena Cepryńska : Kształtowanie się pojęcia służby w języku polskim
 • Małgorzata Warchoł-Schlottmann : Proces neutralizacji nacechowanej leksyki potocznej na przykładzie wyrazów facet i kasa

RECENZJE

 • Monika Kresa : Ewa Rzetelska-Feleszko, W świecie nazw własnych, Warszawa–Kraków 2006
 • Małgorzata B. Majewska : Maciej Eder, Wacław Twardzik, Indeksy do Słownika staropolskiego. Alfabetyczny, A tergo, Verba absentia, Verba expurgata, Kraków 2007
 • Marceli Olma : Mirosław Michalik, Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej. Ujęcie lingwoedukacyjne, Kraków 2006
 • Iwona Szatkowska : Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. Kazimierza Ożoga, Ewy Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006