PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 7 / 2006

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Irena Szczepankowska : Problemy z tłumaczeniem na język polski tekstów oficjalnych (na materiale dokumentów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
  • Anna Kisiel : Trzy jednostki o kształcie nic. Ich właściwości semantyczne
  • Magdalena Bartłomiejczyk : Dragi po polsku: wpływ języka angielskiego na rozwój polskiego slangu narkotykowego
  • Stanisław Cygan : Korespondencja Stanisława Szobera z Janem Łosiem

JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ

  • Elżbieta Sobczak : Cechy kontrastowe dialektu polonijnego młodzieży w Regionie Autonomicznym Madrytu

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Beata K. Jędryka : Anna Seretny, Ewa Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005
  • Agata Żuk : Małgorzata Kita, Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice 2005