PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2004

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Maciej Grochowski : Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne
 • Halina Karaś : Archaizmy jako wykładniki stylizacji w Potopie Henryka Sienkiewicza
 • Laura Polkowska : Językowe środki perswazji w przemówieniach sejmowych Romana Giertycha
 • Marcin Zabawa : Nowe zapożyczenia semantyczne w polszczyźnie
 • Edward Łuczyński : Analityczne formy fleksyjne rzeczownika w ontogenezie języka polskiego
 • Ewa Kowalewska-Kuczkowska : Dopełniacz rzeczownika w mowie dzieci czteroletnich

RECENZJE

 • Stanisław Dubisz : Antoni Furdal, Jak być Polakiem w Unii Europejskiej, Wrocław 2003
 • Ewa Siatkowska : Irena Kwilecka, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań 2003
 • Diana Kardis : Słowa jak mosty nad wiekami, Białystok 2003
 • Małgorzata Fil : Igor Borkowski, Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981-1995, Wrocław 2003

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Odmiana nazwiska Pióro