PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2007

  • Rok języka polskiego

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Halina Zgółkowa : Kognitywistyczna i pragmalingwistyczna analiza pewnych nazw wartości
  • Dorota Żuchowska, Maria Portniagina : Polskie i rosyjskie frazeologizmy o proweniencji biblijnej
  • Piotr Wojdak : Paradygmat funkcjonalny a paradygmat formalny leksemu - trudne relacje
  • Hanna Komorowska : Konstrukcja materiałów nauczania a rozwijanie kompetencji językowej i interkulturowej w dydaktyce języków obcych (na przykładzie podręcznika do nauczania języka polskiego M. Majewskiej-Meyers)
  • Marta Piasecka : Ujednolicenie słownictwa definicyjnego na przykładzie wybranych definicji czasowników ze Słownika języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka

RECENZJE

  • Elżbieta Sękowska : Język - wartości - polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2006
  • Anna Wiśniewska : Agnieszka Mielczarek, Język prezenterów radiowych, Poznań 2005