PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2008

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Marta Piasecka : Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Słownik gramatyczny języka polskiego, Warszawa 2007
  • Beata K. Jędryka : Franciszek Grucza, Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia, Warszawa 2007
  • Jowita Latko : Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii, Ed. by J. Sierociuk, Poznań 2007

SŁOWA I SŁÓWKA