PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2001

 • Bogdan Siciński (16.XI.1931-22.I.2001)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Ewa Rudnicka : Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w Słowniku języka polskiego pod red. M. Szymczaka (cz. II)
 • Mariola Krupa : Ewolucja normy w zakresie dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych (na podstawie Słownika ortoepicznego S. Szobera i Słownika poprawnej polszczyzny pod red. W. Doroszewskiego)
 • Anna Kowalska : O trudnościach w użyciu apostrofu w pisowni obcych nazw osobowych
 • Małgorzata Klimczak : Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego obrazu świata Bolesława Leśmiana

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Marcin Preyzner : trudny orzech do zgryzienia. Nowa propozycja metodologiczna

RECENZJE

 • Edward Polański : Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, red. naukowa Andrzej Markowski, Warszawa 1999
 • Iwona Burkacka : Mirosław Skarżyński, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Kraków 1999
 • Iwona Loewe : Artur Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000
 • Maria Peisert : Marian Bugajski, Pół wieku kultury języka w Polsce: 1945-1995, Warszawa 1999
 • Viktorija Ušinskiene : Sytuacja Językowa na Wileńszczyźnie. Materiały Sympozjum „Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie (Warszawa, 16-18 października 1997 roku), pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1999