PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

RECENZJE

  • Izabela Stąpor : Krystyna Kleszczowa, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Katowice 2003
  • Edyta Sroka : Kazimierz Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów 2004
  • Karolina Bielenin-Lenczowska : „Stylistyka. Styl a płeć – Sex and Gender” 2004 nr XIII
  • Jolanta Piotrowska : Stanisław Mędak, Słownik odmiany rzeczowników polskich, Kraków 2003

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  • Koziołek Matołek czy Koziołek-Matołek
  • Zwyczaje imiennicze
  • Archiwizacja